0981839184

Chân Sắt Hairpin 70cm Màu Đen, Chân Bàn Ăn, Chân Bàn Làm Việc

– Số thanh sắt: 3 thanh
– Đường kính của thanh sắt nan: 1 cm
– Chiều cao: 70 cm
– Trọng lượng: 1,7kg