0981839184

Chân Bàn Ăn Xương Cá

Chân bàn ăn xương cá: Chất liệu: thép, phần thân của chân bàn thép dày 8mm. Khung đỡ mặt bàn thép hộp dày 1,4mm. Khung đỡ mặt bàn kích thước phù với mặt bàn của khách hàng, sơn tĩnh điện màu đen