0981839184

Chân Sắt Hairpin 55cm Màu Đen, Chân Bàn Sắt Hairpin

– Số thanh sắt: 2 thanh
– Đường kính của thanh sắt nan: 1 cm
– Chiều cao: 55 cm
– Trọng lượng: 0,9kg