0981839184

Khung Chân Bàn Sắt Hộp Chữ V

Thông số của khung chân sắt hộp chữ V:
– Chiều rộng: trên rộng 700mm, dưới rộng 580mm
– Chiều cao: 650mm
– Chiều dài: 1800mm